Sıkça Sorulan Sorular

Bölümünüzde nasıl bir eğitim veriyorsunuz?
Bölümümüzde python programlama diline dayalı, dünyanın önde gelen üniversitelerin müfredatlarındakine benzer dersler içeren dersler veriyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi erken sınıflardan itibaren asistan olarak araştırmalarımıza dahil ediyor, böylece öğrencilerimizin daha erken yaşlardan araştırma tecrübesi kazanmasını sağlıyoruz.
Neden python? Java/C/C++/Perl/vb. Değil?
Dünyanın önde gelen üniversitelerinde artık python programlama dili ilk programlama dili olarak tercih edilmektedir. Bunun nedeni bu dilin öğrenilmesinde ve kullanılmasında diğer dillere göre daha avantajlı olmasıdır. Bunun yanında derslerimizde java/javascript/C gibi diller de öğretilmekte, projelerde bu dillerden ödevler verilmektedir.
İstanbul Şehir University
Altunizade Mah. Oymacı Sok. No: 15
34660 Istanbul, Turkey
Email: cs@sehir.edu.tr
Phone: +90 216 559 9000